2012. július 15.

Újabb nemzetárulók: A székely-magyar rovásírás kazárosítására tett bárdolatlan kísérlet

.... 2012. július 13-án tartotta alakuló ülését a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Informatikai Bizottsága keretében életre hívott Rovás munkacsoport. Egy korábbi, szabálytalanul összehívott ülés után, hosszú ügyrendi és szabályzati vita nyomán a részvevők megalakultnak nyilvánították a munkacsoportot, amely a rovásírás betűkészletének nemzetközi számítógépes szabványosítását kellene elősegítse. A munkacsoportra ugyan nem tartozó, de mégis megkerülhetetlen kultúrpolitikai kérdések ismét a vita középpontjába kerültek. 
A Magyarok Világszövetségének Rovásírás Bizottságába az MVSZ elnöke öt személyt kért fel: Gyetvay György Gergely történész, informatikus, elnökségi tag, a küldöttség vezetője, Friedrich Klára rovásírás szakértő, írástörténész, Szabó Györgyné dr. jogász, Joó Ádám informatikus, rovásírás-szabvány tervező és Dr. Mandics György matematikus, kultúr- és rovásírás-történész.  Az MSZT keretében működő Rovás munkacsoport alakuló ülésén a Rovás Alapítvány (Sípos László, Dr. Hosszú Gábor, Rumi Tamás) képviselői részéről elhangzott az a kijelentés, hogy szó sincs olyan, nagy felháborodást kiváltó kísérletről, amely össze kívánná mosni a székely-magyar rovásírást a kazár rovásírással.
Ennek hallatán, Gyetvay György Gergely csodálkozva, tételesen megkérdezte, hogy valóban nincs a nemzetközi szabványügyi testület előtt olyan előterjesztés, amely a székely-magyar rovásírást összemosná a kazár írással?
Nyilvánosan feltett, megismételt kérdésére a válasz hallgatás volt. Mintha valóban nem volna a jelenlevőknek tudomása ilyen előterjesztésről.

A botrány a Rovás munkacsoport ülése után robbant ki, amikor az MVSZ szakértői a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet – ISO - International Organization for Standardization honlapján megtalálták Dr. Hosszú Gábor N4183 számú, ez év január 11-én beküldött beadványát, amelynek angol nyelvű szövege minden kétséget kizáróan fogalmaz:
Címe: „Revised proposal for encoding the Szekely-Hungarian Rovas, the Carpathian Basin Rovas and Khazarian Rovas scripts into the Rovas block in the SMP of the UCS”Fölülvizsgált javaslat a székely-magyar rovás, a Kárpát-medencei rovás és a kazár rovás jelkészleteinek …. (szabványosítására).

Első mondata: „This document replaces the N4007 (2011-05-21) for the Szekely-Hungarian Rovas, the N4144 (2011-10-12) for the Carpathian Basin Rovas, and the N4145 (2011-10-12) for the Khazarian Rovas.”Jelen dokumentum helyettesíti az N4007 (2011-05-21) számút, a székely-magyar rovásról, az N4144 (2011-10-12) számút a Kárpát-medencei rovásról és az N4145 (2011-10-12) számút a kazár rovásról.

A székely-magyar rovásírás kazárosítására tett bárdolatlan kísérlet tehát tetten lett érve.Vajon milyen testületi határozat hatalmazta fel arra dr. Hosszú Gábort és társait (Sípos László, Rumi Tamás) arra, hogy a magyar nemzeti szabványosítási testület nevében ilyen előterjesztést tegyenek? Sipos László, Rumi Tamás és dr. Hosszú Gábor vezetik azt a Rovás Alapítványt, amely Szegedi Csanád európai parlamenti képviselő szakértői testületeként erőltetett menetben, szabványosított helységnévtáblák sorozatával hívta fel magára a figyelmet. Dr. Hosszú Gábornak az ISO-hoz beküldött előterjesztése most is olvasható a világhálón. 

A blogíró kérdése, amelyre sürgös választ vár:
Vajon milyen erők működnek megint a háttérben, kihasználva tudósaink esendő emberi jellemét, a pénz hatalmát?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése