2015. november 24.

A ​Kossuth rádió ennyire magyar


Kincsesné Salca Mária írása

Tisztelt Erdei Krisztián Szerkesztő Úr!

Mit nem hallok ma, szombaton, a reformáció világnapján, kb. 12:45-kor a Kossuth rádióban?!
Hogy „A VILÁGON ELŐSZÖR AMERIKÁBAN mondták ki a vallásszabadságot, 1791-ben, Amerika első alkotmányában”!
Hát kik csinálják ezt a MAGYARORSZÁGI műsort? Nem magyarok? Magyarul beszélnek, és Amerika történelméből (legalább?) ezt tudják, de a MAGYAR TÖRTÉNELMET NEM ISMERIK, - talán nem is kíváncsiak rá?!

Gondolom, nemcsak a műsorban beszélő nem tudja, mi történt az 1568. évi, tordai országgyűlésben, hanem azok sem tudják, akik a műsort szerkesztették, és akik műsorba engedték.
Javasolható sürgős továbbképzésük magyar történelemből.
 
Ideje tehát HELYESBÍTENI: NEM AMERIKA volt az ELSŐ, ahol törvényt hoztak a vallások egyenlőségéről és a vallásszabadságról, hanem az ERDÉLYI MAGYAR FEJEDELEMSÉG IDEJÉN, TORDÁN 1568-ban összeült MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS.
(A történelemből gyengébbek kedvéért: Buda 1541-től 1686-ig török uralom alatt állt, Magyarország középső részével együtt…)

Miközben:
http://epa.oszk.hu/00900/00979/00008/01benda.htm -en olvasható Benda Kálmán-tanulmány szerint:

„A középkori Európa nem ismerte a vallási türelmet. A római katolikus egyház a tanaitól való minden eltérést eretnekségnek bélyegzett, s mint Isten elleni bűnt, máglyahalállal sújtott. Nem hozott megértést vagy türelmet az övétől eltérő vallási felfogások iránt a reformáció sem. Kálvin János kinyomtatott írásban fordult szembe egykori fegyvertársával, Sébastien Castellióval, amikor az a türelem, más tanítások megtűrése mellett emelt szót, és tudjuk, hogy a Szentháromságot tagadó Servet Mihály megégetésével is egyetértett. Theodor
​ de​
 B
​e
ze (akit a magyarok Béza Tivadarként emlegettek), vagy később az anglikán prédikátor Thomas Edwards egyaránt úgy vélte, hogy a „libertas conscientiae”, a lelkiismereti szabadság, más hiten lévők megtűrésének a gondolata a sátán találmánya, hogy az emberekben kételyt ébresszen és meggyöngítse a hitet…”

Eközben:
Az erdélyi magyar földön keletkezett unitárius vallás 1568-ban elismert szabadságjogot nyert, hazánk Habsburg uralomtól mentes, a magyarságot a török uralom alatt is őrző Erdélyben ismert katolikus, és a német és svájci területről itt is tért hódított református és evangélikus vallás mellett:

2015. június 26.

NYÍLT LEVÉL GLATZ FERENC EGYETEMI TANÁRHOZ!

Nézzen tükörbe …...


… Professzor Úr!
„A magyarok krónikája” című 1996-ban kiadott könyvé­ben így ír Ön, a
magyar őstörténet meghamisítója, idétlen, kaján gúnnyal a magyarokról:
„A magyar embernek évszá­zadnyi időbe tellett, amíg a lovag­lástól
elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtar­tást, és
leszokott ar­ról, hogy gyö­nyörűségét lelje az asszonyok és a
gyermekek lemé­szárlásá­ban.”
Professzor Úr! Vegyen egy mély lélegzetet, és vegyen elő egy zsidó
történelmi beszámolót, mondjuk a Bibliát, és néz­zen bele abba a
tükörbe jól tágra nyitott szemmel. Készüljön fel lelkileg, mert
irgalmatlan, kőlelkű terroristák, horrorisztikus, kegyetlen, népirtó
tömeggyilkosságairól szól. Olvassa figyelmesen! Saját faj­zatának
viselt dolgait írja ott. Szálljon magába, és ne próbál­jon ar­ról a
népről, nemzetről hamis, becsmérlő hangon írni, mely Önnek és
mindenhol gyűlölt, elűzött, földönfutó fajtájának otthont adott!
Szé­gyellje magát ezért a hangnemért!
Tudott dolog, hogy a cári rendőrség még pihenés végett meg­állni sem
hagyta őket, csak kitakarítsa mielőbb az or­szág­ból. És akkor
beomlottak az „intoleráns” magyarok földjére, és ráro­hadtak a
magyarság fejére.

2015. április 4.

Hú, de nagyon egyetértek !

Elégia Viktorért
(Stoffán György írása)

Egyre nagyobb hanggal bírálják a magyar kormányt - Magyarországon. Ez pedig egyre idegesítőbb, mert az emberi hülyeség olyan mérteket ölt, hogy legszívesebben azt mondanám: ez a társadalom nem is érdemel mást, mint a proli-kommunista csürhét. Pont olyat, mint önmaga. Ám, nem mondhatom, mert  a társadalom belőlem is áll, magam is részese, tagja, alkotóeleme vagyok azokkal egyetemben, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én. Olyanokból is áll ez a társadalom, kik szeretik a hazájukat, igyekeznek gondolkodni és tenni is. Nem hiszik el minden elmezavarral küszködő, de önmagát zseninek képzelő hülye igazságát, s nem dőlnek be a Fideszről és magáról a Miniszterelnök Úrról hazudott, liberálisok, kommunisták és egyéb hazaáruló söpredék által terjesztett ostobaságnak. Vagyunk egy páran effélék, s mert ez a kis csonka ország a miénk is, hát engedtessék meg a mi emberi jogaink, szabadságunk és hitünk szerint élni.

2015. február 14.

István király előtt nem volt Magyarország?
Az Európai Parlament Információs Hivatala kiadott egy "Európa ma és holnap" című nagyalakú, igényes kivitelű brosúrát. A füzet - több nyelven - 28 mai és jövendő EU-tag ország önbemutatkozását tartalmazza.
Az egyes országok maguk állították össze a szöveg- és képanyagot, az előszóban a kiadó a szövegek tartalmáért nem is vállal felelősséget. Így nyilvánvaló, hogy a még nem tag országok bátran festhettek magukról rokonszenves képet saját jól felfogott érdekükben: az európai közvélemény megnyerése céljából. Az ország-fejezetek egy rövid, "amerikai típusú" önéletrajzból, és egy valamivel hosszabb, "kifejtő" részből állnak.
Ez utóbbiban nemzeti sajátságok, érdekességek szerepelnek.

2015. január 29.

EZ A JÖVŐ, EURÓPA?


Az utolsó magyar naplója


2008 04 10
Ma érdekes látványosságban volt részem. A városunkba költözött egy muzulmán házaspár, a gyerekeikkel. 18-an vannak. Nagyon kedves, szerény emberek, libasorban közlekednek az utcán.

 2012 01 01
 B.U.É.K. Jó pofa emberek ezek az arabok. 6 család van a városban, és mindenkire mosolyognak. egyszer volt csak balhé, amikor bécsi szeletet szerettek volna flamózni az étteremben, és csak a végén derült ki hogy nem borjú, hanem disznó húsból készült. Rég láttam ilyen csoportosan elkövetett sugárban hányást.....