2015. június 26.

NYÍLT LEVÉL GLATZ FERENC EGYETEMI TANÁRHOZ!

Nézzen tükörbe …...


… Professzor Úr!
„A magyarok krónikája” című 1996-ban kiadott könyvé­ben így ír Ön, a
magyar őstörténet meghamisítója, idétlen, kaján gúnnyal a magyarokról:
„A magyar embernek évszá­zadnyi időbe tellett, amíg a lovag­lástól
elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtar­tást, és
leszokott ar­ról, hogy gyö­nyörűségét lelje az asszonyok és a
gyermekek lemé­szárlásá­ban.”
Professzor Úr! Vegyen egy mély lélegzetet, és vegyen elő egy zsidó
történelmi beszámolót, mondjuk a Bibliát, és néz­zen bele abba a
tükörbe jól tágra nyitott szemmel. Készüljön fel lelkileg, mert
irgalmatlan, kőlelkű terroristák, horrorisztikus, kegyetlen, népirtó
tömeggyilkosságairól szól. Olvassa figyelmesen! Saját faj­zatának
viselt dolgait írja ott. Szálljon magába, és ne próbál­jon ar­ról a
népről, nemzetről hamis, becsmérlő hangon írni, mely Önnek és
mindenhol gyűlölt, elűzött, földönfutó fajtájának otthont adott!
Szé­gyellje magát ezért a hangnemért!
Tudott dolog, hogy a cári rendőrség még pihenés végett meg­állni sem
hagyta őket, csak kitakarítsa mielőbb az or­szág­ból. És akkor
beomlottak az „intoleráns” magyarok földjére, és ráro­hadtak a
magyarság fejére.