2012. július 5.

A nemzetiségi autonómia margójára

Romániában 1964-ig a mai ún. "székely megyék", Maros, Hargita. Kovászna együttesen Magyar Autonóm Tartomány néven külön közigazgatási egységként működtek, de valójában a megoldás csak látszólagos volt, a központi hatalom diktált minden téren. Nehéz elképzelni, hogy pont egy totalitárius rendszer engedi meg kisebbségének a "különcködést".
Az új megyerendszer kialakításakor senkit sem lepett meg az autonóm tartomány feldarabolása és gazdasági sokk sem ért senkit, addig is, azután is mindent Bukarestből diktáltak. Az autonómia tehát - kevés kivétellel - formális volt. Talán a kultúra terén volt észlelhető némi önállóság, de ott sem engedték túl lazára a gyeplőt a románok.
Elmondhatom, hogy valódi nemzetiségi autonómia Romániában sosem volt. Erdély megszerzésével mellényük akkorára dagadt és a Magyar állam annyira "lesz...rta" a határon kívül rekedteket, hogy a magyarság szinte a csodával határos módon maradt fenn Erdélyben.
Bármit megtehettek volna, de szerintem azért nem tették meg, mert a román ember istenfélő, tekintélytisztelő, udvarias és - mint minden nép - becsületes, a maga módján és a saját érdekében.
Következésképp kijelenthető, hogy Romániában sose volt valódi nemzetiségi autonómia.
És akkor most nézzük, mi van Magyarországon!
Trianonban minden nemzetiség megkapta mai területeit, amit követelt.
Sorolnám:
- szlovénok
- horvátok
- szerbek
- románok
- ukránok (?)
- szlovákok (csehek)
- és még az osztrákok is, a mai napig nem értem, hogy milyen alapon?!

Egy ideig a határok is nyitva voltak, mehetett mindenki, ahova akart, ahova véglegesen le akart telepedni. Az én nagyszüleim Erdély mellett döntöttek. Hogy ez helyes döntés volt-e, vagy sem, nincs jogom elbírálni.

És akkor itt van a mai Magyarország, ahol szinte minden kisebbségnek törvény által biztosított, a központi költségvetés által finanszírozott önkormányzata van. Többségük becsületesen dolgozik, de jól tudjuk, hogy az etnobiznisz sokuk lelkét megfertőzte és lopásra is vetemedtek.
Miért kell Magyarországon nemzetiségi önkormányzat?
Trianonban minden nemzetiség megkapta, amit követelt!
Területet, sok-sok területet, az ország kétharmadát széthordták, mint keselyűk a dögöt.
És most Magyarország megint a keblén melengeti a keselyűfészket, hogy egyszer majd megint nemzetiségi követelésekkel találja magát megrohamozva, ráadásul a békediktátumok Magyarország részére elő sem írták a nemzetiségi autonómiák biztosításának a kötelezettségét, ellentétben az utódállamokkal, főleg Romániával, amely a legtöbb területet bekebelezte, rajta a magyarság legősibb nemzetrészével, a székelyekkel.
Mire jó ez?
Kinek kell megfelelnünk?
Ki kényszerít- megint- erre az öngyilkos nemzetiség-politikára?
Számomra ez teljességgel értehetetlen.
Ha rajtam múlna azt mondanám:
Kedves:
- szerbek
- románok
- ukránok (?)
- szlovákok (csehek)
- osztrákok stb, stb.
A mai naptól kezdve az összes nemzetiségi önkormányzatot 20 évre BETILTOM.
Ha Románia, Szerbia, Ukrajna, Szlovákia, Csehország, Ausztria, Németország, Izrael, Cigánia stb. lehetővé teszi területén, a saját költségvetéséből a magyar nemzetiségi önkormányzatok működését és finanszírozását 20 évig, akkor a Magyar Országgyűlés majd napirendre tűzi- szigorúan kölcsönös/paritásos alapon- a megfelelő nemzetiségi önkormányzat megalakatásáanak a LEHETŐSÉGÉT, nem a kötelezettségét, hisz a partnerek egy része a kötelezettségeit sem tartotta be soha.
Egy icipicit meghökkennének drága nemzetiségeink és jönne a sok-sok kritika meg jelzőáradat: nacionalizmus, sovinizmus, s a jóég tudja miféle izmusok és baromságok.
De mivel paritásról beszélünk és valóban BESZÉLNÜNK KELLENE, jó politikai érzékkel azt kellene kommunkálni, hogy nálunk már 20 éve van nemzetiségi önkormányzat, húsz év türelmi időt adtunk, 20 év múlva megint lesz, ha a partenerek is bevezetik.
Ilyen egyszerű.
A határokon kívül rekedt magyarok pedig idestova 92 éve várnak és türelmük igencsak fogytán van!

1 megjegyzés:

  1. Ez így nagyon szépnek tűnik, de mikor leszünk olyan erősek, hogy ezzel ne tegyük ki magunkat a fentebb említett reakcióknak. Képzeljük csak el a Púniót (ahogy áldott emlékű Horn Gyula emlegette), hogy mikre vetemednék. Megköveznének bennünket. Katonai erőnk a térségben a leggyengébbek közül való, ha nem a leggyengébb. Szóval... V.L.

    VálaszTörlés