2013. július 15.

Nyílt levél egy politikai kurvához

Nyílt levél Viviane Reding Asszonyhoz, az EU Igazság, Alapjogok és Állampolgárság Biztosához

Kedves Reding Asszony,

Hetven évig a bőrünkön tapasztaltuk és szenvedtük a náci és kommunista terrorizmusokat. Elérkezett az idő, amikor az élet már nem kínált semmit, amiért érdemes lett volna élni, amikor a gyermekszületés örömét bűntudat és felelőtlenség érzései váltották fel amiatt, hogy egy új életet hoztunk abba a kegyetlen embertelen világba. Népünk megelégelte azt az életet, és fellázadt a kommunista állam ellen, amelyet a Vörös Hadsereg megszálló egységei tartottak hatalomban. Reméltük, hogy a szabad világ, élükön az Egyesült Államokkal, mellettünk állt, hiszen közel 18 hónappal korábban Eisenhoover Elnök nyilvánosan megígérte, ha valamelyik szovjet csatlós állam fegyveres segítséget kér a kommunista uralom lerázásához, az Egyesült Államok megadja azt. A Forradalmi Kormányunk megkérte a segítséget. A segítség meg is érkezett használt ruhák, mosatlan fehérnemű és állott, megsárgult tejpor alakjában. Romlott tejpor az orosz tankok ellen. Vérünkbe fojtott forradalmunkat éveken keresztül követték a kínvallatások, deportálások, bebörtönzések, eltűnések, törvényen kívüli kivégzések és akasztások. Akkor rájöttünk arra, hogy csak magunkra számíthattunk. További önfeláldozás gyengített minket, ellenségeinket pedig erősítette. Különben is tíz millió embernek nem volt esélye 350 millió ellen. Taktikát változtattunk. Beszivárogtunk a terrorista felépítménybe, és belülről bontottuk le. Vele dőlt a Berlini Fal és a Szovjet Blokk.


Ha valaki ismeri, mi ismerjük igazán a terrorista diktatúrák szörnyűségeit. Ha valaki képes, mi igazán képesek vagyunk értékelni a demokrácia emberiességét és áldásait. Álmodni kezdtünk egy erős Európáról, amelyben különböző nemzetek élnek együtt békében és harmóniában, mentesen mindenfajta megkülönböztetéstől, és erős ahhoz, hogy ne essen áldozatul külső érdekeknek. Ahogy apáink megálmodták száz évvel előttünk, a Dunamenti Köztársaság, Szemünkbe tűntek az Európai Unió alapokmányának bűvös szavai: „Az Unió tiszteletben tartja a tagállamok egyenlőségét”. Minden tisztességért, amit az Unió alapokmánya ígért, beléptünk az Unióba, és mit kaptunk? Egy tehetségtelen, felelőtlen és elszámoltathatatlan EU felépítményt, amely azon fáradozik, hogy elferdítse a demokratikus rendszert, amely aláássa a társadalmi szerkezetet, gyalázza az emberi jogokat, és romba döntötte az Európai Unió és tagállamai gazdaságát.

1. A közép- és munkásosztályokat nyomorba kényszerítette.
2. A gazdagokat tovább gazdagította.
3. Az Unió olyan törvényeket teremtett, amelyek szabad garázdálkodást biztosítottak a multinacionális vállatoknak.
4. A munkanélküliség 12% fölé emelkedett az Unió átlagában. Ekkora munkanélküliséget Európa nem tapasztalt az 1928 - 32 évek tragikus Nagy Gazdasági Válsága óta.
5. A szegényebb tagállamok polgárai rosszabb körülmények között élnek ma, mint amiket a Nagy Gazdasági Válsága éveiben tapasztaltak.
6. A déli tagállamokban a 25 év alatti fiatalság 40 – 60 százaléka van munka nélkül.
7. Az EU adminisztráció „vigyázó” szemei előtt és közreműködésével a tagállamok egy-harmada eladósodott nemzeti összt-termékének 80 százaléka fölött.
8. Az EU gazdasági növekedése 2008 óta csökkent olyannyira, hogy már a korábbi valós szint alá süllyedt. Az EU gazdasága dramatikusan zsugorodik.
9. Az EU aláásta az állampolgárok bizalmát a bankbetétek biztonságában. Az EU kívánságára a bankok elkobozták a betétesek pénzét. A kisbetétesek sem juthatnak megtakarított pénzükhöz szükségüknek megfelelően. Korlátozták a kivehető összeget. A magántulajdon ekkora sérelme arra ösztönzi a betéteseket, hogy visszavonják megtakarításukat a bankokból. Görögországban például a betétek 30%-át kivonták a bankokból. Ez egy hatalmas összeg, ami kiesett a pénzforgalomtól, a beruházásokból, amelyek gazdasági növekedéshez vezetnének.
10. Úgy tűnik, hogy az alapokmány módosításainak dzsungelében elveszett az „Emberi Jogok” fogalma. Az EU nem áll többé az emberi jogok mögött.

Ami Magyarországot illeti, az előző „szocialista” kormányok adósság válságba süllyesztették az országot az Unió tudtával és aktív közreműködésével. A „szocialisták” szintén eltékozolták az ország nemzeti vagyonát, és további kölcsönt vettek fel azért, hogy fizethessék az adósság kamatait. Az Unió nem emelte fel szavát, elfogadta. Mindez rendben volt az EU-t kormányzó „szocialisták” szerint. 2006 évben, a Forradalmunk ötvenedik évfordulójának megemlékezése során a „szocialista” kormány tüzet nyitott a békés állampolgárokra pontosan úgy, ahogy a kommunista kormány tette 50 évvel korábban. Az EU „szocialista” kormányzata nem emelt szót ellene, megítélésük szerint az tökéletesen rendben volt. A magyar választók elbocsájtották a „szocialista” kormányt, és az új kormánynak két-harmados mandátumot adtak azért, hogy hatékonyan dolgozhasson a nemzetgazdaság átépítésén, hogy újjáépítse a társadalmat, amit az előző kormányok elrohasztottak. Most, az EU alapító okmányaiban foglalt valamennyi elv és erkölcsi kötelezettsége ellenére az EU adminisztráció, beleértve Önt is, üldözi és bünteti a magyar kormányt és magyar állampolgárokat a kommunista időkre emlékeztető kirakatperek forgatókönyveinek megfelelő hazug, kiagyalt vádakkal csupán azért, mert az állampolgárok demokratikus úton abszolút mandátumot adtak annak a kormánynak, amely történetesen nem „szocialista”, és amelyet képesnek ítéltek arra, hogy kivezesse az országot a jelen krízisből.


Miért az üldözés? Mert a magyar kormány sikeres gazdaságpolitikája a gazdagokkal fizetteti meg a fellendülés költségeit a szegények helyett, akik megélhetését az előző „szocialista” kormányok a nyomor határvonala alá kényszerítettek, hovatovább, kiemeli és aláhúzza az EU vezetők hozzá nem értését, sikertelenségeit a gazdasági vezetésben. Az alapokmányokban lefektetett elvek ellenére az EU és intézményei, beleértve Önt is, Asszonyom, zaklatják, fenyegetik, és súlyos megkülönböztetéseket alkalmaznak a magyar kormány és állampolgárai ellen kiagyalt és alaptalan vádakkal, amelyeket ördögi gonosz elmék agyaltak ki. Kik ezek az ördögi gonosz elmék? José Manuel Durão Barroso – Fiatal éviben ő volt a Portugáliában a földalatti Maoista kommunista mozgalom vezetője, később pedig a Portugál Kommunista Munkáspártot vezette. Mint portugál miniszterelnök, ígérte, hogy a költségvetési hiányt 3% alatt tarja, de 3 éves kormánya (amelyben csupán 2 évet szolgált EU-ban történt kinevezése miatt) megduplázta, 6.1%-ra emelte a hiányt. Miért volt erre a bukott emberre szüksége az EU-nak? Martin Schultz – tanulatlan, elbukott és eltanácsolták az iskolától, öngyilkosságra hajlamos és alkoholista tendenciákkal legalább élete egy részében, betanult könyvárus, egy német szocialista. A környezetvédelem megjelenése idejében a kommunisták és radikális baloldaliak nyitást láttak a hatalomba beférkőzésre, és elözönlötték a környezetvédő szervezeteket. Schultz ezt a klasszikus utat használva férkőzött be a zöld pártba és hatalomba. Jellemző példája az érdemtelenül hatalomba jutott tanulatlan embernek. Igényt tartott arra, hogy a miniszterelnökök tanácskozásán részt vegyen, s mivel kívánsága nem teljesült, ülőtüntetéssel fenyegetett a tanácskozás ajtaja előtt. Közéleti megnyilvánulásai szerint Schultz az Európai adminisztráció Rákosi Mátyása, a filmbeli Virág elvtárs radikális változata. Rui Tavares – a közéleti ember, akinek nincs élete, legalábbis nincs önéletrajza az EU nyilvános oldalain. Tavares Úr elutasította hazug vádjainak törlését Magyarországról írott előzetes jelentéséből, mivel – saját bevallása szerint - az 6 értékes oldal kidobását tenné szükségessé a 30 oldalas jelentésből. A 20% hazugság embere.

Ha az EU magas hivatalokba helyezte volna, például Franco náci államának tisztségviselőit, hogyan reagáltak volna Barroso, Schultz és Tavares Urak? Nem vonultak volna-e ki a parlamentből látványos és rendkívül zajos módon? Ön is úgy tenne, Asszonyom, nem igaz? Ugyanezen az alapon, mi is rendkívüli felháborodással látjuk a terrorista kommunizmus ideológusait és apparatcsikjait az EU legmagasabb hivatalaiban. Hová, merre tart az EU? Az Unió polgári alkalmazottjaként az Ön feladata, Asszonyom, az, hogy biztosítsa az Unió alapokmányában lefektetett alapelvek sérthetetlenségét:- “the principles which have inspired its own [EU] creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world: democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for the principles of the United Nations Charter and international law.” (Article 21 (1)) Hogyan teljesíti Ön a feladatát? Ön, Biztos Asszony, a sorbonni évei óta akadémiai karrierje építésén dolgozott. Ön soha nem jött ki a valós életbe, hogy próbára tegye tanulmányait. Ön soha nem volt kívül az Akadémia, hatalom és jólét légkondicionált folyosóin azon kívül, hogy a világ egyik legkisebb országában újságíróként dolgozott egy kis ideig. Egy villámkérdésre nem tudná megmondani, mennyibe kerül egy vekni kenyér, vagy egy liter tej. Önnek nincs fogalma arról, hogy a valós életben mit jelentenek az Ön munkaköri leírásában foglalt fogalmak, mert Ön soha nem lépett ki üvegkalitkájából a valós világba. Demokrácia, a törvény uralma, emberi jogok csupán tologatni való papírokat jelenetek Önnek, túlságosan unalmas munka. Ezért Ön beorozta magát a politikába, ami valójában a hivatásos politikusok területe. Meghívásuk nélkül Ön csatlakozott hozzájuk ismételgetve hazugságaikat, kiagyalt rágalmaikat Magyarország ellen. Mindezt Ön a nemzeti szuverenitásunk és emberi jogaink szélsőségesen durva megsértésével teszi. Rugdossa a magyarokat

Miért a magyarokat? Mert ők lent vannak, földre kényszerítette őket 8 év „szocialista” rémuralma, gazdasági tékozlása, korrupciója. Az Ön karrier modelljei, a Barosok, Schultzok, Tavaresek és hozzájuk hasonlók rugdossák a magyarokat, mert ezzel vélnek könnyen, olcsón és gyorsan politikai tőkét építeni maguknak. Ezért Ön is beszállt a bandába. Vajon képes lenne-e Ön, Asszonyom, áttörni karrierizmusának vastag kérgét azért, hogy bepillantást kapjon az emberi öntudatba, aminek maradványa talán még Önben is él? Lenn, mélyen Ön egy tanult asszony, vagy legalábbis az volt valamikor. Kérdezze őt, vajon Ön a helyes úton vezeti-e az Önre bízott feladatokat? Vajon Ön a megfelelő személy-e ahhoz, hogy az Unió fenntartásához vállalt legalapvetőbb emberi és társadalmi kötelezettségek vigyázója legyen?

Kérem, térjen vissza politikából a hivatali kötelességeihez, Asszonyom, és végezze a munkáját. Ha azt unalmasnak találja, mondjon le, ne hozzon további becstelenséget a hivatalra, amit Ön betölt. Próbálkozzon politikával, ahogy a karrier politikusok teszik, választói szinten az Ön országában, amely orgazdaságból, a vállalati bűnözők és korrupt politikusok adóparadicsomának bevételeiből él. Szerezze meg az állampolgárok hozzájárulását ahhoz, hogy nevükben hirdethesse ideológiáját ugyanúgy, ahogy a karrier politikusok teszik. Az állami hivatal biztonságából és elszámoltathatatlanságából indított politikai kalandozásai patetikusak, és tisztességtelenek a sebezhető karrier politikusok számára, akiket az elektorát elszámoltathat. Az Ön politizálgatása szintén sérti az állami hivatal részrehajlótlanságát is.

Ennyit Önről, Asszonyom. Biztos Asszony, valóságra ébredésünk véget vetett reményeinknek, amelyeket az Unió alapokmányai keltettek. Felébredtünk, hogy a nap fényében megláthassuk azokat a rémületes terrorintézményeket, amivé az Unió vált az önkényuralom „liberális szocialista” néven befurakodott terrorista ideológusai és apparatcsikjai kezében. Az Unió a náci és kommunista hazugságok, terror és gyakorlat örökösévé, megtartójává és végrehajtójává vált.

Szavainkat megismételve, maradok tisztelettel,

George L. Seymour, M.Sc., Érckutató és gazdasági geológus, Hidrogeológus"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése