2013. január 11.

HÉT ALAPVETÉS A CIGÁNYKÉRDÉSHEZ


E-mailben kaptam és 100% egyetértek a tartalmával és vállalom egyetértésem jogi következményeit is.  

1/ A magyar nép a cigányságot soha nem hívta be Magyarországra.
Soha nem volt szándékában tervszerűen letelepíteni.
A cigányság magától és önszántából jött erre a vidékre.
Önszántából kéredzkedett be a magyarság közé.
... 2/ A cigány népséget a magyarság jó szándékkal befogadta, azzal, hogy a nemzetbe beintegrálódva a magyar társadalom hasznos, építő, értéket teremtő tagjaivá váljanak.


3/ A magyarság soha nem vállalta, hogy a cigányságot eltartja. Ezt alátámasztandó semmiféle történelmi forrás nem áll rendelkezésre.
4/ A magyarság azt sem vállalta, hogy olyan egykoron jó szándékkal befogadott etnikumokat megtűr, eltűr maga mellet, akik miután befogadást nyertek, - akár több generáció elmúltával is- ellenségesen fognak viszonyulni egykor befogadóihoz, a magyarsághoz.
5/ A magyarság nem kötelezhető senki által arra, hogy egykoron befogadott, de napjainkban ellenségeskedő, a magyarságnak anyagi és erkölcsi kárt okozó etnikummal együtt éljen.
6/ A cigányságnak tudomásul kell vegye a magyarság prioritását Magyarországon. Döntenie kell: a magyar társadalom értékes, építő tagjává válik, felhagy mindennemű erőszakkal, bűnözéssel vagy kénytelen lesz egykori őseinek földjére visszatérni, vagy oda arra a helyre, ahol egykoron élt mielőtt Magyarországra befogadást nyert.
7/ A magyarok "az angolokkal és franciákkal ellentétben"; soha nem gyarmatosították a cigányság eredeti hazáját, földrajzi területeit (Punjab és Uttar Pradesh államokat, ahol jelenleg is 15 millió cigány él). A magyarság, a magyar állam ezen a távoli vidéken területszerzés által anyagi és egyébhaszonra soha nem tett szert. Az ottani népet nem hurcolta el, szolgaságba nem vetette. Ezen területek megszerzéséért imperialista háborút nem viselt. Az ott élő indiai etnikumokat soha nem zsákmányolta ki. 

Ezért semmi sem indokolja hazánkban az elmúlt évszázadban, de különösen az elmúlt időben exponenciálisan megnövekedő, de integrálódni képtelen cigány népesség-hányad jelenlétét, itt tartózkodását. A cigányság azon rétegei, amelyek részt vesznek a társadalmi munkamegosztás folyamataiban, az arányos közteherviselésben, betartják a társadalmi és jogi normákat és készek arra, hogy a magyar társadalom integráns részévé váljanak, azok maradhatnak, mint a magyar nemzet megbecsült etnikai kisebbsége. De azok, akik nem tisztelik, megsértik a magyar társadalom közösségi és jogi normáit, és azzal tudatosan helyezkednek szembe,azok a magyar állampolgárságra méltatlanná válnak. Ezen személyek számára a magyar nép megszűnik befogadó lenni.
Az eljövendő nemzeti kormány kiemelt, - a magyar nép által ráruházott- feladata lesz, hogy a nemzet jóindulatára méltatlanná vált cigányok állampolgárságát elvonja és intézkedjen arról, hogy ezek a személyek saját egykori, eredeti etno-szociokulturális közösségükbe, eredeti természeti és földrajzi területükre visszakerüljenek. 

A cigányság az eddigi útját nem járhatja tovább, amely során a magyarságnak napi szinten kárt okoz, társadalmi és jogi normákat semmibe vesz. Mert ha ezt az utat járja tovább, akkor ez az út Magyarországról egy kifele vezető keserves út lesz!
Mindazon politikai tényezők, akik ezt képtelenek megérteni, azoknak nincs keresnivalójuk a magyar politikában, a magyarság képviseletében.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése